Medlemsinformation

Ny i föreningen? Då hittar du svar på många av dina frågor här. Har du fortfarande funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen!

Internet: Tjänstedelare till Stockholms stadsnät

I september 2020 bytte bostadsrättsföreningen internetleverantör för alla lägenheter (ny leverantör: Stockholms Stadsnät 1000/1000mbit). Tjänstedelaren (EG 400) tillhör lägenheten och behövs om man vill ha tillgång till telefoni eller tv. De betyder att man måste spara den om man inte vill använda den. Mer info här

Internetkostnaden ingår i månadsavgiften, men om man vill teckna TV och telefoni med Stockholms Stadsnät måste man teckna eget avtal. OBS, internet från ComHem ingår också i månadsavgiften.

Namnskylt i trappuppgång

Som nyinflyttad ska du naturligtvis få ditt namn på infotavlan i trapphuset och på lägenhetsdörren så fort som möjligt. Detta ombesörjes av förvaltaren (HSB).

Soprum

Soprummet finns i gången mellan porten vid Kockgatan 29 och innergården. Här finns även i viss mån plats att slänga bl.a. mindre grovsopor. Observera de regler som gäller för soprummet och som finns anslaget bl.a. i soprummet. Reglerna innebär följande.

  • Soprummet utgör just ett soprum för i första hand hushållsavfall och inte ett grovsoprum.
  • Ett kärl till höger är förvisso avsett för mindre grovsopor som ryms i kärlet. När kärlet är fullt så får ni köra era sopor till återvinningen istället. Bygga berg är inte tillåtet. Tänk på att kärlet ska gå att rulla ut. Om det inte gör det så kan inte soptömningen hämta. Sopor som slängs ska monteras ner i så små delar som möjligt. Vi betalar per kubik och inte vikt. Den som renoverar får inte slänga byggavfall! Bortforsling av sådant får var och en stå för.
  • Endast emballerade hushållssopor och ingenting annat ska slängas i de fyra kärlen till vänster. Med hushållssopor menas köksavfall och sådant som slängs i papperskorgar.
  • Endast mindre elskrot (ej glödlampor) får slängas i det lilla kärlet bredvid grovsoporna.
  • Ingenting får ställas på golvet.
  • Sopor som ska slängas vid återvinningsstationer (som finns t.ex. på Södermannagatan och Åsögatan) som wellpapp, tidningar, glas m.m. får inte slängas i soprummet.
  • Skrymmande grovsopor, miljöfarligt avfall, glödlampor och andra sopor får var och en själva ta till närmaste återvinningscentral eller invänta de mobila miljöstationer som staden åker runt med.
  • Närmaste stopp är Nytorget. Läs vidare på stockholmvatten.se/mobila.
  • Kärlet/kärlen rakt fram disponeras av fiket på Södermannagatan och bekostas av dem. Inga sopor får alltså slängas där.

Fimpar

Vi påminner alla rökare att ta med fimparna in när ni röker på balkongen. Att slänga dem på gården tycker ingen är en bra idé.Har du fest och dina gäster har kastat fimpar så måste du städa upp efter dem. Det är ingen annan som gör det. Inga askfat får förekomma på vädringsbalkongerna.

Snöröjning

Företaget Dimson sköter vår snöröjning på taket. De ansvarar också för värmekablarna i stuprören.
Ni kommer väl ihåg att ta in alla saker som står på balkongen. Skador som uppstår på privat egendom pga snöskottning på taket ersätts inte.

Vid extrema snöfall är det bra om ni tar bort snö från balkongerna eftersom tyngderna kan bli avsevärda. Det bästa sättet är att ta in och smälta snön i badkaret/duschen.
Snö som ligger mot balkongdörrarna kan också orsaka fuktproblem.

Barnvagnsrum

Mitt emot soprummet finns ett särskilt barnvagnsrum och utanför detta även ett utrymme för cyklar. Cykelställ finns även på innegården.

Tvättstuga

I källaren till Södermannagatan 10 finns tvättstugan. Bokningar sker via bokningstavlan som finns där. Tvättstugan är utrustad med två tvättmaskiner, torkskåp och mangel. För att komma dit går du via trapphuset eller gården.

Om man tappat bort sin bokningscylinder går det bra att beställa en ny här.

Andrahandsupplåtelse

För upplåtelse av lägenheten i andra hand krävs styrelsens godkännande. Blankett för ansökan om sådant godkännande finns nederst på sidan.

Nederst på sidan finns även en av styrelsen antagen policy för andrahandsupplåtelse samt information från HSB.

Störningsjour

Föreningen är ansluten till Securitas Störningsjour. Det kan exempelvis vara skönt att få hjälp om det blir problem med högljudda grannar med sena vanor. Information om störningsjouren finns i särskilt dokument nederst på sidan. Tänk på att varje utryckning kostar.

Manualer och annan information

Porttelefon Manual
Energideklaration Franska Bukten 2019
Rulla till toppen