Styrelsen

Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.

Föreningsstämman tillsätter styrelsen. Vanligtvis väljs styrelsemedlemmar ”omlott” så att hälften av styrelseledamöterna står i tur för omval varje år. Föreningsstämman kan också avsätta den styrelsemedlem de valt, även om denna inte står för tur till omval. Det vanliga är dock att en styrelsemedlem avgår genom att inte ställa upp för omval. Styrelsemedlem kan alltid avgå från styrelsen när han eller hon själv begär det. En styrelsemedlem som avgått bör bevaka att hon eller han blir avregistrerad hos Bolagsverket.

Ansvarsområden

Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten. I mindre föreningar är det inte ovanligt att styrelsen också sköter allt själv. Naturligtvis är det en fråga om tid och kunskap. Det finns exempel på föreningar som har eldsjälar som kan allt och sköter alla rutiner. Men det är också viktigt att styrelsen bygger upp ett system som fungerar även om nuvarande styrelsen avgår från sina uppdrag.

Styrelsesammansättning

  • Ordförande Cary Larsson
  • Ledamot Dag Edström
  • Ledamot Lars Jansson
  • Ledamot Rickard Ahl
  • HSB-ledamot Jane Svensk

Adresser till föreningen

Postadress/brevlåda:
Brf Båtsmannen Större nr 3
Södermannagatan 12, nb
116 23 Stockholm
www.brfbatsmannenstorre3.se

Fakturor skickas till:

FRUBO
Apotekaregatan 7
582 27 Linköping

Rulla till toppen