Renoveringar / Underhåll

1989-1990 (ca) – Hela Fastigheten totalrenoverades med inflyttning våren 1991. Stammar, elstigar, fasad, fönster, badrum m.m. renoverades.
2006/2007 – Taket på Kocksgatan 10 byttes samtidigt som vi byggde vindslägenheterna.
2009 – ommålning av trappuppgångarna
2009 – Tvättstugan: ommålning och klinkers. Maskinerna är från år 2005 (utom mangel som är från 1990).
2011-2012 –  monterades balkonger mot innergård.
2011-2012 – renoverades gården. Balkarna under gården förstärktes och nya tätskikt. Ytskikt färdigställdes 2013.
2012 – Rensning ventilationskanaler
2012 – Brandskyddssyn och påföljande åtgärder genomfördes
2012 – Högtrycksspolning hela fastigheten
2013 – Ny undercentral inkl. byte av trasiga ventiler
2013 – Översyn av samtliga tak
2013 – Samtliga fönsterbleck mot Kocksgatan målades om
2013 – Ny tryckstegringspump (kallvattenpump) installerades
2013 – Nya värmekablar i samtliga stuprör inkl. 3 stegar mot gata/gård
2013 – Pumpar i källare genomgångna
2014 – Radonmätning genomfördes
2014 – Dörrar och fönsterkarmar mot gata målades om
2015 – Ommålning tak
2015 – Förbättrat skalskydd med nytt passersystem med brickor
2015- 2016 – Byte termostater, i allmänna utrymmen (2015) och alla lägenheter (2016)
2016 – Passersystemet kompletterades 2016 så att hela fastighetens allmänna utrymmen nu omfattas. Injustering av värmesystemet i hela fastigheten genomfördes inklusive byte av termostater i lägenheter och lokaler.
2016 – Elbesiktning av allmänna ytor och lokaler genomfördes
2016 – Trapphus, fasadpartier och andra utrymmen bättringsmålades
2020 – Uppgraderad internetuppkoppling till alla boende i fastigheten (1000/1000mbit med Stockholm Stadsnät)

Rulla till toppen